•  Po příchodu do golfového areálu se vždy registrujte na recepci.
  • Drivingové míče si zakoupíte na recepci dle platného ceníku.
  • Klienti golfového areálu Driving Range Rohanský ostrov jsou povinni při tréninku dbát na bezpečnost svou i ostatních hráčů – vstup do prostoru odpalové plochy není povolen.
  • Není dovoleno záměrně odpalovat míče mimo vymezený prostor golfového drivingu.
  • Po hře z písku po sobě upravte cvičné bunkery.
  • Po tréninku krátké hry nezapomeňte sesbírat své míče.
  • Košíky na míčky vracejte zpět k výdejnímu místu u recepce.
  • Výuku smí provádět pouze trenéři schválení managementem společnosti P R A G O L F s.r.o.
  • V areálu je zakázáno nechat děti mladší 15-ti let bez dozoru.
  • V areálu není dovoleno nechat volně pobíhat zvířata.
  • Při nedodržení uvedených pokynů má management společnosti P R A G O L F s.r.o. právo ukončit bez náhrady Vaše využívání areálu.

Děkujeme za dodržování místních pravidel a golfové etikety.

Přejeme Vám hezkou hru
P R A G O L F s. r. o.
provozovatel areálu