ADULT FEEADULT TrenérJUNIOR
    Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu s dokumentem Zpracování osobních údajů. Údaje budou použity za účelem naplňování účelu Golf Club Marina Praha z. s. v rámci jeho činnosti, zejména za účelem komunikace se členy, evidence jejich sportovní činnosti a administrace členských příspěvků. Souhlasím s tím, že Golf Club Marina Praha z. s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje České golfové federaci a společnosti P R A G O L F s.r.o.